Inspiratie

Naar aanleiding van een artikel in de NYT (The Innovation Campus: Building Better Ideas. NYT augustus 2016), begon ook bij FabLab het idee te komen om een volledig gebouw in te vullen. Het idee bestond al sinds de oprichting van FabLab Leuven, maar dit artikel gaf de aanleiding om het terug op de agenda te zetten. Bedoeling was en is om een creatieve en innovatieve hotspot te maken waar iedereen terecht kan. In het artikel bouwt men daarvoor overal fonkelnieuwe gebouwen, die meer dienen om als vlaggenschip te pronkenn dan dat ze ook echt tot innovatie leiden. Dit staat haaks op de filosofie van FabLab, waar maken en doen het hoogst in het vaandel gedragen worden.

Wanneer men innovatie verder bestudeert, vindt men dat het heel moeilijk is om dit gericht te veroorzaken. Vaak kan men alleen maar zaadjes planten en zien tot wat het leidt. Wat wel duidelijk is, is dat een nieuw ‘creatief’ gebouw vol ‘creatieve’ industrie steken, niet werkt. Voorbeelden die in het verleden wel tot resultaten leidden, zijn Building 20 op MIT campus en PARC. De kracht van Building 20 was dat eigenlijk alles kon en mocht, het gebouw werd continu aangepast door de gebruikers zonder poespas en het was een mix van letterlijk alles. Ook het feit dat het een laag gebouw was waar men elkaar in de gang wel moest tegen komen, droeg waarschijnlijk bij aan het feit dat dit een innovatieve hotspot werd (Hier kan je nog een artikel vinden over het belang van menselijke interactie op de werkplaats en hoe die te beïnvloeden). Bij PARC was het belangrijkste de vrijheid die de mensen kregen om alle mogelijke wegen in te slaan die zij wilden (jammer genoeg voor xerox volgde het management nooit) doordat er van bovenaf geen enkele controle op gebeurde. Bij geen van beiden was het initieel de bedoeling om een innovatieve hotspot te worden…

Verder is er nog het rapport van de RISE groep: Open Innovation, Open Science and Open to the world. Hierin wordt het belang van diffusie van kennis uitvoerig besproken. Deze 4 inputs gecombineerd met de jaren ervaring in het FabLab hebben dit idee vorm gegeven. Het creëren staat centraal, make prototypes, not powerpoints! Met dit project willen we een piratenvlag planten bovenop I&I en zo een plaats creëren waar men de vrijheden heeft die men vroeger had binnen de muren van de universiteit. We vragen steeds meer dat mensen out of the box denken enerzijds, en anderzijds steken we ze in een strikt keurslijf dat dit simpelweg onmogelijk maakt.

In concreto

Momenteel zijn er al verschillende partners die interesse getoond hebben in de werking van FabLab en die dit idee genegen zijn (Dekimo wil elektronica lab installeren, Drone groepen KULeuven, Technovation HUB, PharmAbs, verschillende onderdelen van Imec willen eventueel meestappen in het verhaal, …) Deze interesse is spontaan en op hun vraag, er is zelfs nog niets concreet voorgesteld. Deze partners gaan er van uit dat de spillover effecten groot genoeg zijn, zodat zij uiteindelijk ook winst halen uit deze investeringen. In een kennisregio zoals Leuven is diffusie van kennis veel belangrijker voor innovatie dan het verder uitdiepen van bestaande kennis. Hier ligt voor de universiteit nog een heel gebied open dat momenteel nergens wordt ingevuld.

In dit hele project zijn het gebouw (moet zoals gezegd helemaal te hacken zijn) en het team dat het project uitvoert essentieel. De open mentaliteit van het huidige FabLab is de drijvende kracht achter het succes en zal dat ook zijn voor dit project. Ook in het begeleiden van studententeams (die ook hun thuis moeten kunnen vinden in dit gebouw) is er voldoende ervaring om deze projecten naar een hoger niveau te tillen. Het juiste evenwicht tussen begeleiden en vertrouwen hebben in de studenten is vaak moeilijk, maar ook hier staat FabLab al sterk in. Ook het toelaten van het brede publiek zorgt ervoor dat de mix juist zit. Momenteel heeft 20 à 25 % van de gebruikers van het FabLab geen band met de universiteit of de associatie. Op die manier wordt in 1 gebouw zowel dienstverlening, onderwijs en onderzoek samengebracht in een evenwaardige mix en deze diffusie van kennis is de grootste winst voor dit project. Daarom ook dat innovatieplatformen binnen de KULeuven ook hun plaats moeten kunnen krijgen. We denken hier bv aan PharmAbs, een LRD-divisie die innoveert in gezondheidszorg en (idem als FabLab) product-georiënteerd werkt (www.pharmabs.org). De missie van PharmAbs is immers de translatie van een therapeutisch/diagnostisch concept tot een concreet product, ofwel een nieuw biologisch geneesmiddel ofwel een prototype van een diagnostische test. PharmAbs is continu op zoek naar vernieuwed therapeutische & diagnostische concepten. PharmAbs heeft reeds een efficiënt systeem uitegwerkt waarbij KU Leuven onderzoeksgroepen in hun onderozke begeleid worden bij de uitwerking van hun ideeën om zo tot valoriseerbare output te komen. De creativiteit van studenten is momenteel totaal onbenut, en zou kunnen aangeboord worden via dit initiatief. Concreet kunnen studenten die een idee hebben door PharmAbs begeleid worden in de uitwerking en validatie van hun concept. Daarnaast kan PharmAbs helpen in de uitbouw van het geschikte ecosysteem om van idee to product te komen door er andere academische experten en biotech bedrijven bij te betrekken. Om in de biotechnologische wereld, waar ontwikkeling tot de markt afhankelijk van het product 5 tot 10 jaar kan duren, met een meerwaarde-product te komen, moet er vanbij de start enorm op innovatie ingezet worden. De kruisbestuiving tussen student, ervaren valorisatie experten en de industrie biedt in dit specifieke concept extra en unieke mogelijkheden die momenteel niet benut worden.

Ten slotte is het ook het doel van het gebouw om in staat te zijn om TRL 6 te kunnen halen. TRL zijn de Technology Readiness Levels. Voor 6 houdt dat in dat je prototypes kan testen in de relevante omgeving. FabLabs zijn nu heel nuttig tot TRL 4 (werkend, ruw prototype in lab omgeving) maar om 6 te halen heb je eigenlijk een small batch production nodig en die is in Europa bijna nergens betaalbaar te halen. Dit is dus ook een belangrijk gegeven voor dit gebouw om dit wel te kunnen. Voorbeelden hiervoor zijn bv HAX incubator, the Y-combinator, … Deze zijn wel groter van opzet en meer gericht groei, maar het idee moet wel te verwezelijken zijn!